Mẫu BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ BAO THANH TOÁN

Chia sẻ: banhcauvong

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản, hợp đồng trong quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ BAO THANH TOÁN

Nội dung Text: Mẫu BIÊN BẢN GIAO NHẬN CHỨNG TỪ BAO THANH TOÁN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---
Hà Nội, ngày .. tháng …. năm 200…

BIÊN BẢN GIAO NHẬN
CHỨNG TỪ BAO THANH TOÁN
Công ty:

………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:

………………………………………………………………………………..
Số điện thoại: ……………………………………Fax:….
…………………………………..
Thông báo cung cấp dịch vụ BTT
số:....................................Ngày.............................................
Kính gửi Quý ngân hàng bộ chứng từ bán hàng theo ph ương thức T/T trả chậm
sau:
Số hoá đơn: Trị giá bộ chứng từ:
Trị giá đòi tiền:
Số lượng chứng từ: Bản gốc Bản sao
1 Giấy chuyển nhượng khoản phải thu số …
2 Hợp đồng thương mại và sửa đổi (nếu có)
3 Chứng từ vận tải (B/L, AWB...) số …
4 Phiếu đóng gói hàng hoá (Packing List) số …
5 Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) số …
6 Giấy chứng nhận chất lượng (Inspection Cert.) số …
7 Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Cert.) số
..
8 Giấy chứng nhận hun trùng (Fumigation Cert.) số …
9 Chứng từ khác:
Đề nghị Quý ngân hàng: (Đánh dấu x vào ô thích hợp)
1/ Ứng trước số tiền:………………………………
Thanh toán sau khi nước ngoài báo Có
Đề nghị NHNT ghi Có vào tài khoản của chúng tôi số
………………………………………………… tại Ngân hàng
………………………………………………………………………………………………..
2/ Gửi bộ chứng từ nói trên tới địa chỉ:................................................................................
................................................................................................................................................
theo phương thức:.................................................................................................................
Chuyển phát nhanh (Courier Express) Bảo đảm (Registered Khác:
Airmail)

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của các chứng từ nói trên.

ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG ĐẠI DIỆN NHNTVN - CHI
(Ghi rõ họ tên, chức vụ) NHÁNH...
(Trong trường hợp ứng trước, cần có chữ (Ghi rõ họ tên, chức vụ)
ký của Chủ TK và Kế toán trưởng(nếu có)) (Xác nhận số lượng chứng từ, ngày giờ
nhận)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản