MẪU BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN

Chia sẻ: dhoomagain

MẪU 01 BIÊN BẢN HỘI NGHỊ DÂN CƯ THÔN (Kèm theo Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT/UBDT-BTC ngày 16/12/2011)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản