MẪU BIÊN BẢN Hội nghị (họp, tọa đàm...) góp ý dự thảo

Chia sẻ: tuanloc_do

CÁC BIỄU MẪU VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) Mẫu số 02

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản