Mẫu biên bản họp lớp thông dụng nhất

Chia sẻ: Tran Tinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
3.590
lượt xem
231
download

Mẫu biên bản họp lớp thông dụng nhất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biên bản họp lớp được sử dụng để ghi lại những nội dung họp, thảo luận giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh. Trong biên bản họp lớp chúng ta cần có các nội dung cần thiết như đánh giá mặt mạnh, mặt yếu của học sinh, phương hướng cho năm học mới, những ý kiến đóng góp của phụ huynh. Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản họp lớp sau của TaiLieu.VN để biết thêm mẫu biên bản cuộc họp được dùng nhiều nhất hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản họp lớp thông dụng nhất

Biên bản họp lớp thường sử dụng trong các buổi họp lớp giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh để báo cáo kết quả học tập, phương hướng hoạt động cho năm kế tiếp. Sau đây là là một mẫu biên bản họp lớp được dùng phổ biến nhất, mời các bạn tham khảo.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN HỌP LỚP


Hôm nay, ngày……, tháng……., năm……., tại phòng…….. , lớp ………, tổ chức họp lớp đánh giá tình hình trong tháng …… và đề ra phương hướng cho tháng tiếp theo.

I. Thành phần tham dự:

1. Thầy (cô) giáo chủ nhiệm: (ghi cụ thể tham dự hoặc không tham dự):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

2. Chủ trì cuộc họp:.................................................................................

3. Thư ký cuộc họp:.................................................................................

4. Số học sinh, sinh viên (HSSV) có mặt/tổng số HSSV của lớp:…….

5. Số HSSV vắng mặt (ghi họ tên và lý do):.........................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

II. Nội dung (báo cáo đánh giá tính hình trong tháng và phương hướng cho tháng tiếp theo):

1. Đánh giá tình hình trong tháng:

a) Mặt mạnh (thực hiện quy chế, nội quy; những hoạt động triển khai thực hiện có hiệu quả; cá nhân tiêu biểu………..)

....................................................................................................................

....................................................................................................................

b) Mặt yếu (kiểm điểm số HSSV vi phạm quy chế, nội quy: đạo đức, tác phong; lối sống, lên lớp, tham gia giao thông; khi thi, kiểm tra; số HSSV bỏ học………….).

....................................................................................................................

....................................................................................................................

c) Tinh thần trách nhiệm của cán bộ đoàn , cán bộ lớp:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

2. Phương hướng cho tháng tiếp theo (đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những yếu điểm nêu trên):

....................................................................................................................

....................................................................................................................

III. Ý kiến góp ý:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

IV.Đề xuất kiến nghị:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

 

                                 Chủ trì                                                                                                              Thư ký

                        (ký ghi rõ họ tên)                                                                                          (ký ghi rõ họ tên)


 

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung của mẫu biên bản họp lớp. Để xem đầy đủ nội dung, mời các bạn xem trực tiếp trên website hoặc tải miễn phí về máy. Nhằm giúp các bạn có thêm nhiều mẫu biên bản cuộc họp đúng quy cách và phù hợp với từng tính chất công việc, chúng tôi mời các bạn tham khảo thêm biên bản họp chi bộ, biên bản họp tổng kết công tác Đảng, biên bản họp giao ban.

Đồng bộ tài khoản