Mẫu Biên bản họp thôn

Chia sẻ: luatsulecao

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản họp thôn', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Mẫu Biên bản họp thôn

Mẫu 02: Biên bản họp thôn

(Kèm theo Thông tư số 12/2009/TT-BNN, ngày 06/3/2009)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND Xã ..........
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thôn.........


(Tên thôn), ngày tháng năm ......

BIÊN BẢN HỌP THÔN

năm 200..., tại (ghi rõ địa điểm tổ chức
Hôm nay, ngày tháng
họp) thôn .......đã tổ chức họp để: (nêu mục đích cuộc họp)

- Chủ trì cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh người chủ trì).
- Thư ký cuộc họp: (ghi rõ họ, tên, chức danh)
- Thành phần tham gia:
+ Danh sách người (đại diện cho các hộ trong thôn) tham gia:
+ Danh sách đại diện các tổ chức, đoàn thể tham gia:
1. Nội dung cuộc họp
.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................

2. Kết quả cuộc họp hoặc Quyết định của cuộc họp
.......................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..................................................................................................................
Cuộc họp đã kết thúc hồi ........................cùng ngày. Các thành viên tham
dự đã thống nhất nội dung biên bản./.

Chủ trì Thư ký Đại diện hộ dân
(ký, họ tên) (ký, họ tên) (ký, họ tên)


luật sư Nguyễn Mạnh Thuật - http://luatsudongnama.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản