MẪU BIÊN BẢN Kiểm kê tài sản

Chia sẻ: hayateuw125

Tài liệu tham khảo một số mẫu biên bản và quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực viễn thông (Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản