MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
753
lượt xem
83
download

MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực chứng khoán (Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Bộ Tài Chính )Mẫu BB2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN LÀM VIỆC

  1. Mẫu BB2 BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ............./BB-HC2 BIÊN BẢN LÀM VIỆC Hôm nay, hồi ..................giờ..............ngày.............tháng.............năm.................... Tại.......................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ Chúng tôi gồm: 1/.........................................Chứcvụ:...........................Đơn vị....................................... 2/..............................................Chức vụ:...........................Đơn vị...................................... Đã làm việc với: 1/Ông (bà):.............................Năm sinh.......................Quốc tịch...............................
  2. Nghề nghiệp............................................................................................................... Địa chỉ: ............................................................................................................................ Giấy CMND/Hộ chiếu số:...........Ngày cấp......................Nơi cấp....................................... 2/ Ông (bà):.............................Năm sinh.......................Quốc tịch............................... Nghề nghiệp..................................................................................................................... Địa chỉ: ........................................................................................................................ Giấy CMND/Hộ chiếu số:....................Ngày cấp.......................Nơi cấp...................... Nội dung làm việc: ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................
  3. Biên bản kết thúc vào hồi …….giờ……...ngày……tháng……….năm………....... Biên bản được lập thành......bản; mỗi bản gồm.........tờ; có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho....................................................................................01 bản. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (1): ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (1) Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản