MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Chia sẻ: meomayhaman

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản lấy lời khai', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Đơn điều tra TÊNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
Độc lập - Tự do - Hạnh phc
NAM
BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Hồi….….giờ……ngày….…tháng …….năm….

Tại…………………………………………………………………………...

Tôi……………………….……….; Chức vụ………………………………………

Và ông/ bà ………………………..; Chức vụ ……………………………………..

Tiến hành lấy tờ khai của:

Ông/ bà:……………………… …………………………; Nam/ nữ……………….

Tên gọi khác…………………………………………………………………….

Sinh ngày……………..tháng…………….năm ……………tại:………… ………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………...........................

………………………………………………………………………………………

Chỗ ở:…………………………… ……………………………………………

Nghề nghiệp:…………………… …………………………………………………..

Làm việc tại:……………………… ……………………….....................................

Giấy chứng minh nhân dn (hoặc hộ chiếu) số……………………………………
cấp ngày……… tháng…………… năm………. Nơi cấp……………….

Mối quan hệ với ngưới bị tai nạn:…………………………………… ……………

Tư cách ngưới khai: Ngưới bị tai nạn/ người lm chứng/ người có liên quan đến vụ
tai nạn lao động

Ông/bà……………………. Đ được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo tư
quy như của pháp luật và nhận dưới đây:…………
ký tên xác
………………......................………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

HỎI VÀ ĐÁP

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………Việc lấy tờ khai kết thc hồi………giờ …..ngy………thng
……..năm…………..

Bin bản ny đ được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xc nhận
đưới đây.

NGƯỜI KHAI ĐẠI DIỆN NGƯỜI LẤY TỜ
KHAI

(ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản