MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
635
lượt xem
34
download

MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản lấy lời khai', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI

  1. Đơn điều tra TÊNLĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT Độc lập - Tự do - Hạnh phc NAM BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI Hồi….….giờ……ngày….…tháng …….năm…. Tại…………………………………………………………………………... Tôi……………………….……….; Chức vụ……………………………………… Và ông/ bà ………………………..; Chức vụ …………………………………….. Tiến hành lấy tờ khai của: Ông/ bà:……………………… …………………………; Nam/ nữ………………. Tên gọi khác……………………………………………………………………. Sinh ngày……………..tháng…………….năm ……………tại:………… ……… Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………… ………........................... ……………………………………………………………………………………… Chỗ ở:…………………………… …………………………………………… Nghề nghiệp:…………………… ………………………………………………….. Làm việc tại:……………………… ………………………..................................... Giấy chứng minh nhân dn (hoặc hộ chiếu) số……………………………………
  2. cấp ngày……… tháng…………… năm………. Nơi cấp………………. Mối quan hệ với ngưới bị tai nạn:…………………………………… …………… Tư cách ngưới khai: Ngưới bị tai nạn/ người lm chứng/ người có liên quan đến vụ tai nạn lao động Ông/bà……………………. Đ được giải thích quyền và nghĩa vụ của mình theo tư quy như của pháp luật và nhận dưới đây:………… ký tên xác ………………......................……………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… HỎI VÀ ĐÁP ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………Việc lấy tờ khai kết thc hồi………giờ …..ngy………thng ……..năm………….. Bin bản ny đ được đọc cho người khai nghe, công nhận đúng và ký tên xc nhận đưới đây. NGƯỜI KHAI ĐẠI DIỆN NGƯỜI LẤY TỜ KHAI (ký, ghi rõ họ tên) ( Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)
Đồng bộ tài khoản