MẪU BIÊN BẢN MƯỢN SÁCH

Chia sẻ: meongo87

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'mẫu biên bản mượn sách', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN MƯỢN SÁCH

Mã tài liệu: HC-01-BM07
QUY ĐỊNH Phiên bản: Ver 1.0
QUẢN LÝ THƯ VIỆN CÔNG TY Ngày ban hành: 15/02/08
Họ tên người mượn:………………………………bộ phận:………………………………………..
Ngày mượn:……………………………………….Ngày trả:………………………………………

Mã số Loại tài liệu Tình trạng
Stt
Kết luận:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm 200
Nhân viên văn thư Trưởng phòng HC Người mượn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản