MẪU BIÊN BẢN Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Chia sẻ: vitconhamchoi

Tài liệu tham khảo mẫu biên bản và quyết định sử dụng xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa ban hành kèm theo Nghị định số 60/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ ; Mẫu biên bản số 01a

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản