Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa

Chia sẻ: banhbeonhanthit

Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa (Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Kích thước Loại sông (cm) Đặc biệt 1 140 26 14 200 100 170 2 3

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản