Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa

Chia sẻ: banhbeonhanthit

Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa (Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Kích thước Loại sông (cm) Đặc biệt 1 140 26 14 200 100 170 2 3

Nội dung Text: Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa

Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa
(Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Loại sông (cm)
Kích
Hình dáng
thước Đặc
1 2 3
biệt
Báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thuỷ nội
địa h 140
h1 26
b2 h2 14
b 200
b1 100
h1 b2 170
h2
h1 h
h2
h1b1
b
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản