Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa

Chia sẻ: banhbeonhanthit

Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa (Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Kích thước Loại sông (cm) Đặc biệt 1 140 26 14 200 100 170 2 3

Nội dung Text: Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa

 

  1. Mẫu biển báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thủy nội địa (Kèm theo Thông tư số 35/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) Loại sông (cm) Kích Hình dáng thước Đặc 1 2 3 biệt Báo hiệu kilômét-địa danh trên đường thuỷ nội địa h 140 h1 26 b2 h2 14 b 200 b1 100 h1 b2 170 h2 h1 h h2 h1 b1 b
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản