MẪU BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
301
lượt xem
17
download

MẪU BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biểu tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp có thu năm', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Cơ quan chủ quản: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ……, Ngày ……..tháng …… năm 200…. BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 20…… Dự toán thu sự nghiệp Dự toán chi thường xuyên Chi Chi NSNN Phí, lệ TX Tổng Thu Chi phục cấp Thu sự phục phí Số số đơn sản vụ hoạt chi Tên đơn vị Tổng phần Tổng nghiệp vụ TT vị sự xuất động công thường số để lại số nhiệm khác nghiệp dịch vụ dịch tác thu xuyên chi vụ (3*) vụ (2*) phí, lệ được (*1) phí giao 11=7- 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tổng số Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi I phí hoạt động thường xuyên Loại …….. 1 + Đơn vị ……. Loại …….. 2 + Đơn vị ……. Đơn vị tự đảm bảo một phần II chi phí hoạt động thường xuyên
  2. Loại …….. 1 + Đơn vị ……. Loại …….. 2 + Đơn vị ……. Đơn vị sự nghiệp kinh phí hoạt động III do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ Loại …….. 1 + Đơn vị ……. + Đơn vị …….. Loại …….. 2 + Đơn vị ……. Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên) Ghi chú: - (1*): Cột 4 = số liệu tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 1 - cột 2). - (2*): Cột 5 = số liệu tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 2 - cột 2) - (3*): Cột 6 = số liệu tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 3 - cột 2)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản