Mẫu C3-04/NS Giấy nộp trả vốn đầu tư

Chia sẻ: Thanh Thao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
414
lượt xem
25
download

Mẫu C3-04/NS Giấy nộp trả vốn đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chứng từ thanh toán vốn đầu tư C3-04/NSGiấy nộp trả vốn đầu tưC3-01/NS Giấy rút vốn đầu tư

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu C3-04/NS Giấy nộp trả vốn đầu tư

  1. Mâu số C3-04/NS ̃ Không ghi vào (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 GIẤY NỘP TRẢ VỐN ĐẦU TƯ khu vực này của Bộ Tài chính) Chuyển khoản  Tiền mặt  Số:......................... (Đánh dấu X vào ô tương ứng) Đơn vị nôp/ người nộp: ..................................................................Mã ĐVQHNS: ........................................ ̣ PHẦN KBNN GHI Tài khoản số: ......................................................................Tại KBNN: ...................................................... Tên dự án:............................................................................Mã dự án:........................Mã ĐBHC: ............. Phân hệ: Chủ đầu tư:......................................................................................Mã ĐVQHNS:....................................... 1) NợTK: Có TK: Tài khoản:........................................................Tại KBNN:............................................................................ Mã cấp NS:............. Số CKC, HĐTH.................. Tên CTMT,DA và hạch toán chi tiết: ............................. 2) NợTK: Có TK: ...............................................................................Mã CTMT,DA và hạch toán chi tiết:.............................. Hoặc người nộp :................................................................................................................................................................................................... CMND số:........................................................Cấp ngày: ................................Nơi cấp: ..................................................................................... 1- Đơn vị nộp trả số VĐT thuộc KH năm....................................... theo chi tiết dưới đây: Mã Mã Mã Mã Nội dung Số tiền nguồn NDKT chương ngành KT NSNN Tổng cộng 2- Nộp trả vốn đầu tư khi đã quyết toán ngân sách: Thu NSNN theo Mã NDKT ...............Mã CQ thu .........................Mã chương................ Tổng số tiền ghi bằng chữ.................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................ Bộ phận kiểm soát Đơn vị nộp trả Ngày..................tháng.................năm................ Ngày …. tháng …. năm ...…. Kiểm soát Phụ trách Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng KBNN A ghi sổ ngày.............. KBNN B ghi sổ ngày………………. Người nộp tiền Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Ngày....................... (Ký, ghi họ tên) 39

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản