Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu CICT - Báo cáo và kế hoạch cá nhân

Chia sẻ: | Ngày: | Loại File: doc | 1 trang

1
1.328
lượt xem
173
download

Tài liệu tham khảo về mẫu báo cáo và kế hoạch tổ chức dự án - Mẫu CICT (Báo cáo và kế hoạch cá nhân).

Mẫu CICT - Báo cáo và kế hoạch cá nhân
Nội dung Text

  1. BÁO CÁO VÀ KẾ HOẠCH CỦA TỔ DỰ ÁN Từ …………….. ––––––––––––––––––––––––– Họ và tên: Nhiệm vụ được phân công: 1. … 2. … I. NHỮNG VIỆC ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 1. … 2. … III. KẾ HOẠCH SẮP TỚI 1. … 2. … IV. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT (với …..) 1. … 2. … Long Xuyên, ngày … tháng … năm 2010 Tổ trưởng Người viết

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản