Mẫu CICT - Báo cáo và kế hoạch cá nhân

Chia sẻ: kieulinh107346

Tài liệu tham khảo về mẫu báo cáo và kế hoạch tổ chức dự án - Mẫu CICT (Báo cáo và kế hoạch cá nhân).

Nội dung Text: Mẫu CICT - Báo cáo và kế hoạch cá nhân

 

  1. BÁO CÁO VÀ KẾ HOẠCH CỦA TỔ DỰ ÁN Từ …………….. ––––––––––––––––––––––––– Họ và tên: Nhiệm vụ được phân công: 1. … 2. … I. NHỮNG VIỆC ĐÃ VÀ ĐANG THỰC HIỆN 1. … 2. … III. KẾ HOẠCH SẮP TỚI 1. … 2. … IV. NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT (với …..) 1. … 2. … Long Xuyên, ngày … tháng … năm 2010 Tổ trưởng Người viết
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản