Mẫu công điện của....

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
158
lượt xem
3
download

Mẫu công điện của....

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công điện là một loại công văn hành chính, tiếp nhận, xử lý và lưu như công văn thông thường, có tính chất truyền đạt như Quyết định. Chỉ thị cần kịp mà theo đường công văn thông thường không kịp thời gian. 2. Nơi gởi: Tên cơ quan hoặc Thủ trưởng cơ quan cần điện. 3. Nội dung công điện là những vấn đề không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước của cơ quan quy định (nếu vấn đề bí mật phải dùng hình thức điện ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu công điện của....

  1. MẪU CÔNG ĐIỆN CỦA …. (1) Tên cơ quan điện ……..(2) ..................................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………….…………………………….. …….., số ……, ngày …. tháng … năm …. ……...... (3) …………………………………………………………………………………………...……………………… …………………………………………………………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………………………………………………... THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN (Họ và tên) Nơi lưu: … ----- 1. Công điện là một loại công văn hành chính, tiếp nhận, xử lý và lưu như công văn thông thường, có tính chất truyền đạt như Quyết định. Chỉ thị cần kịp mà theo đường công văn thông thường không kịp thời gian. 2. Nơi gởi: Tên cơ quan hoặc Thủ trưởng cơ quan cần điện. 3. Nội dung công điện là những vấn đề không thuộc phạm vi bí mật Nhà nước của cơ quan quy định (nếu vấn đề bí mật phải dùng hình thức điện mật của cơ yếu Trung ương ban hành). Nội dung phải rõ ràng, chuẩn xác, mạch lạc, không viết tắt, không trùng lặp, ngắn gọn. Nếu cần sau khi điện phải ra văn bản cho cơ quan nhận điện hiểu rõ để thi hành.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản