Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
340
lượt xem
74
download

Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

  1. MẪU SỐ 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bộ, ngành, UBND tỉnh, TP Tổng công ty......... Công ty ................ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM: ............. Đơn vị tính: người Chỉ tiêu Tình hình sử dụng lao động năm trước Kế hoạch sử dụng lao động năm ..... Tổng Tổng số Tổng số LĐ Tổng số LĐ Số LĐ thực tế ngày 31/12 chia ra Tổng số Trong đó số LĐ LĐ thực thực tế có thực tế có LĐ cần định tế sử dụng mặt ngày mặt ngày sử dụng mức BQ 01/01 31/12 Lao Lao Lao động Lao Lao Lao Lao Lao động động trực tiếp động động động động động quản chuyên SXKD bổ quản lý chuyên trực tiếp bổ lý môn, sung môn, SXKD sung phục vụ phục vụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  2. 2 I. Tổng số lao động: Trong đó: 1. Số LĐ từ năm trước: 2. Số LĐ thôi việc, mất việc, sa thải, nghỉ hưu...: 3. Số LĐ tuyển dụng mới: - Đại học trở lên: - Cao đẳng: - Trung học CN: - Sơ cấp: - Công nhân kỹ thuật: - Chưa đào tạo: II. Số LĐ được đào tạo, bồi
  3. 3 dưỡng CMKT trong năm: Trong đó: - Đại học trở lên: - Cao đẳng: - Trung học CN: - Sơ cấp: - Công nhân: Người lập biểu ......, ngày....... tháng....... năm......... (Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) Thủ trưởng đơn vị (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản