Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

Chia sẻ: thuytinh_den

Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Nội dung Text: Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

MẪU SỐ 1(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)Bộ, ngành, UBND tỉnh, TP


Tổng công ty.........


Công ty ................


ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NĂM: .............Đơn vị tính: người


Chỉ tiêu Tình hình sử dụng lao động năm trước Kế hoạch sử dụng lao động năm .....


Tổng Tổng số Tổng số LĐ Tổng số LĐ Số LĐ thực tế ngày 31/12 chia ra Tổng số Trong đó
số LĐ LĐ thực thực tế có thực tế có LĐ cần
định tế sử dụng mặt ngày mặt ngày sử dụng
mức BQ 01/01 31/12 Lao Lao Lao động Lao Lao Lao Lao Lao
động động trực tiếp động động động động động
quản chuyên SXKD bổ quản lý chuyên trực tiếp bổ
lý môn, sung môn, SXKD sung
phục vụ phục vụ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2

I. Tổng số lao động:


Trong đó:


1. Số LĐ từ năm trước:


2. Số LĐ thôi việc, mất việc, sa
thải, nghỉ hưu...:


3. Số LĐ tuyển dụng mới:


- Đại học trở lên:


- Cao đẳng:


- Trung học CN:


- Sơ cấp:


- Công nhân kỹ thuật:


- Chưa đào tạo:


II. Số LĐ được đào tạo, bồi
3
dưỡng CMKT trong năm:


Trong đó:


- Đại học trở lên:


- Cao đẳng:


- Trung học CN:


- Sơ cấp:


- Công nhân:


Người lập biểu ......, ngày....... tháng....... năm.........


(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ) Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản