Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động

Chia sẻ: thuytinh_den

Tài liệu tham khảo Mẫu đăng ký kế hoạch sử dụng lao động (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2005/TT-B L ĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản