Mẫu Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi năm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
240
lượt xem
27
download

Mẫu Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi năm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi năm (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi năm

  1. (Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 16/2003/TT- BLĐTBXH ngày 03/6/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) Bộ, ngành, địa phương Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------------------------- Số:…………. …ngày…..tháng…..năm…… Đăng ký kế hoạch thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi năm…………. Tên doanh nghiệp : Loại hình sản xuất kinh doanh: Nghề, công việc sản xuất theo thời vụ, hoặc gia công xuất khẩu: 1. Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm…..tính bình quân cho một người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường. TQ = 2. Kế hoạch phân bổ Quỹ thời giờ tiêu chuẩn làm việc trong năm: Tháng Số giờ tiêu chuẩn Số ngày làm Tổng số giờ Ghi chú làm việc hàng việc trong làm việc ngày tháng 1 2 3 4 5 1 2 …. 11 12 Tổng TQ = Ngày tháng năm Đại diện công đoàn Người sử dụng lao động (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản