Mẫu đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ

Chia sẻ: la-vie

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kèm theo thông tư số 180/2010/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Mẫu số: 03/ĐK-T-VAN

Nội dung Text: Mẫu đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ

Mẫu số: 03/ĐK-T-VAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……., ngày …….. tháng …….. năm …………..

ĐĂNG KÝ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ T-VAN

Kính gửi: …………. (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) …………….

Tên người nộp thuế: ...............................................................................................

Mã số thuế:..............................................................................................................

Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN để thực
hiện thủ tục:

+ Đăng ký thuế điện tử □

+ Kê khai thuế điện tử □

Cụ thể như sau:

- Thời điểm ngừng: từ ngày

- Lý do ngừng: .........................................................................................................

.................................................................................................................................

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác,
trung thực của nội dung nêu trên.
Chữ ký số của tổ chức Chữ ký số của Người nộp thuế
cung cấp dịch vụ T-VAN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản