Mẫu đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
193
lượt xem
14
download

Mẫu đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kèm theo thông tư số 180/2010/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Mẫu số: 03/ĐK-T-VAN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ

  1. Mẫu số: 03/ĐK-T-VAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- ……., ngày …….. tháng …….. năm ………….. ĐĂNG KÝ NGỪNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ T-VAN Kính gửi: …………. (tên cơ quan thuế quản lý trực tiếp) ……………. Tên người nộp thuế: ............................................................................................... Mã số thuế:.............................................................................................................. Chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN để thực hiện thủ tục: + Đăng ký thuế điện tử □ + Kê khai thuế điện tử □ Cụ thể như sau: - Thời điểm ngừng: từ ngày - Lý do ngừng: ......................................................................................................... ................................................................................................................................. Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung nêu trên.
  2. Chữ ký số của tổ chức Chữ ký số của Người nộp thuế cung cấp dịch vụ T-VAN
Đồng bộ tài khoản