Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành

Chia sẻ: xedapcam

Tài liệu tham khảo Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành tích

Nội dung Text: Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành

Mẫu Danh sách đề nghị tặng kỷ niệm chương và tóm tắt thành tích


UBND.............................................................. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CƠ QUAN ..................................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN VỊ...........................................................
....................., ngày tháng năm 200....
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG
“VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM ”
(Kèm theo phụ lục 1)
STT Họ và tên Năm Giới tính Nghề Chỗ ở hiện nay Đối Quá trình công tác Tổng số Tóm tắt thành Ghi
sinh nghiệp, tượng năm công tích (ngắn gọn, chú
chức vụ, tác trong đầy đủ)
nơi công Ngành
tác
Nam Nữ Từ tháng, Làm gì
năm đến ở đâu
tháng năm
Người lập danh sách THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ghi rõ họ và tên) (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản