MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK

Chia sẻ: kisytrang

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 19A/LK

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động lưu ký chứng khoán)
Mẫu 19A/LK
Tên TVLK CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK
(Số dư chứng khoán tính đến ngày……………..)
Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty/Ngân hàng…..xin gửi danh sách khách hàng tất toán tài khoản theo TVLK như sau:
I. Thành viên lưu ký A
Số lượng CK GD Số lượng CK chờ GD
Số Tài khoản
STT Họ tên NĐT Số TK Số ĐKNSH* Ngày cấp* Loại CK Tổng cộng Ghi chú
Loại CK
tại TVLK A
HCCN
TDCN HCCN TDCN
1
2
Tổng cộng

II Thành viên lưu ký B
Số lượng CK GD Số lượng CK chờ GD
Số Tài khoản
STT Họ tên NĐT Số TK Số ĐKNSH* Ngày cấp* Loại CK Tổng cộng Ghi chú
Loại CK
tại TVLK B
HCCN
TDCN HCCN TDCN
1
2
Tổng cộng

… ngày…..tháng…….năm
Tổng giám đốc/Giám đốc
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)Ghi chú: * Thông tin nhận diện tổ chức, cá nhân bao gồm số ĐKNSH và ngày cấp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản