MẪU DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TẤT TOÁN TÀI KHOẢN THEO TVLK

Chia sẻ: kisytrang

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu ban hành kèm theo Quy chế Thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán – Quyết định số 28/QĐ-VSD ngày 22 tháng 4 năm 2011 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Mẫu 19A/LK

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản