Mẫu danh sách người thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
73
lượt xem
7
download

Mẫu danh sách người thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách người thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách người thất nghiệp được duyệt chi hỗ trợ học nghề

  1. BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ..... BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ............ DANH SÁCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP ĐƯỢC DUYỆT CHI HỖ TRỢ HỌC NGHỀ Tháng .... quý ……. năm ..... Cơ sở đào tạo nghề: .......................... Số hiệu tài khoản: ……………………………….. Mở tại: ………………………………………………… I. Số được duyệt theo danh sách của đơn vị đề nghị - Tổng số người: người - Tổng số tiền: đồng II. Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đang học nghề được điều chỉnh TT Họ và tên Số quyết định Số sổ BHXH Số tiền (đồng) A B 1 2 3 1 Nguyễn Văn A 2 Nguyễn Văn B ... ... Cộng III. Tổng số được duyệt trong kỳ - Tổng số người: người - Tổng số tiền: đồng (Viết bằng chữ: ……………………………………………………….) IV. Danh sách người hưởng trợ cấp thất nghiệp đang học nghề không được duyệt Lý do không được TT Họ và tên Số quyết định Số sổ BHXH duyệt A B 1 2 3 1 Nguyễn Văn A 2 Nguyễn Văn B ... ... Cộng Ngày ..... tháng ..... năm ..... Người lập biểu Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. Ghi chú: mẫu này lập 3 bản (2 bản lưu BHXH huyện (chính sách + kế toán), 1 bản chuyển cho Cơ sở đào tạo nghề)
  3. Mẫu số 03b-CTN RỢ HỌC NGHỀ ……………………………… Lý do điều chỉnh 4 ……………………………….) ng ..... năm ..... , đóng dấu)
  4. Cơ sở đào tạo nghề)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản