MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO”

Chia sẻ: longxanh39

Mẫu số 02 ( ban hàng thông tư số 07/2011/TT-BNV ngày 01 tháng 04 năm 2011 )

Nội dung Text: MẪU DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO”

Mẫu số 02


ĐƠN VỊ……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


năm 201
……, ngày tháng
DANH SÁCH TRÍCH NGANG
CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ
NGHIỆP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÔN GIÁO”


STT Họ và tên Năm sinh Chức Đang Nghỉ Số
Dân Ghi
tộ c vụ , hưu năm
công chú
nơi tác công
Nữ
Nam
công tác
tác trong
ngành
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu
(Ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản