Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Mẫu đề cương khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (hoặc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi) nhập khẩu

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: pdf | 1 trang

0
115
lượt xem
20
download

Tài liệu tham khảo mẫu đề cương khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (hoặc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi) nhập khẩu

Lưu

Mẫu đề cương khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (hoặc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi) nhập khẩu
Nội dung Text

  1. (Tên đơn vị đăng ký nhập khẩu) Địa chỉ: ........................................ ĐT: .............................................. Fax: .............................................. E-mail: ......................................... đề cương khảo nghiệm thức ăn chăn nuôi (hoặc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi) nhập khẩu 1. Tên thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. 2. Bản chất. 3. Công dụng. 4. Mục đích khảo nghiệm. 5. Tỷ lệ pha trộn trong thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh (nếu là nguyên liệu) . 6. Số lượng thức ăn chăn nuôi hoặc nguyên liệu TĂCN dự kiến cần để khảo nghiệm. 7. Đối tượng khảo nghiệm (ghi rõ tên vật nuôi, giai đoạn sinh trưởng). 8. Số lượng vật nuôi dùng khảo nghiệm. 9. Thời gian khảo nghiệm. 10. Địa điểm khảo nghiệm. 11. Sơ đồ bố trí khảo nghiệm.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản