MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TÔN GIÁO

Chia sẻ: duahau0hat

Mẫu M1 (Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành mẫu đơn thực hiện một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản