MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA, THUÊ, THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI

Chia sẻ: thoigiandau

Tài liệu tham khảo mẫu giấy xác nhận thực trạng về nhà ở của hộ gia đình, cá nhân để đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012 của UBND tỉnh Bình Dương)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản