Mẫu đơn đăng ký xin vào Đảng

Chia sẻ: quynhanhb14

Kích thước: 20,5 x 14,5 cm - Bìa: Làm bằng giấy trắng loại 150g trên 1 m2. - Ruột: Lằm bằng giấy trắng (Bãi Bằng loại 1) - Nội dung trong lý lịch của người xin vào Đảng

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản