Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Chia sẻ: dauhuthiu

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ......................................, ngày ...... tháng ..... năm ........... ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang Tôi tên là: ......................................................................................................................... Sinh năm ............................. Địa chỉ thường trú số:................................ , đường .............................................................. tổ: ................... khóm (ấp): ........................................ xã (phường):.................................. huyện (thị, TP):................................................................................. tỉnh An Giang. Chứng minh nhân dân số:...

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......................................, ngày ...... tháng ..... năm ...........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Y, Y HỌC CỔ TRUYỀN TƯ NHÂN

Kính gởi: Giám đốc Sở Y tế An Giang
Tôi tên là: .........................................................................................................................
Sinh năm .............................

Địa chỉ thường trú số:................................ , đường ..............................................................

tổ: ................... khóm (ấp): ........................................ xã (phường):..................................

huyện (thị, TP):................................................................................. tỉnh An Giang.

Chứng minh nhân dân số: .................................... cấp ngày .............................................

nơi cấp: .................................................................................................................

Trình độ chuyên môn: ....................................... năm tốt nghiệp: .................
tại trường: ........................................................................................................................

Đã công tác trong ngành Y, YHCT từ ngày: ............. tháng ............... năm ..............

đến ngày: ........ tháng ....... năm .................

Tại: .....................................................................................................................................

Đã có thời gian thực hành chuyên môn: .........................................................

.................................... từ ngày: ..................... tháng ......... năm ................................

đến ngày: ............. tháng ........... năm ................
Sau khi nghiên cứu Luật Bảo vệ sức khoẻ nhân dân, các quy chế chuyên môn về y,
dược hiện hành, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân và các văn bản quy phạm pháp luật
hướng dẫn thi hành.

Kính đề nghị giám đốc Sở Y tế An Giang cấp cho tôi chứng chỉ hành nghề:

................................................................................................................................................

Loại hình hành nghề: ..........................................................................................................

Người viết đơn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản