MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

Chia sẻ: tieulaubau

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính chung cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 26/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày……tháng……năm………
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI BẰNG TỔ QUỐC GHI CÔNG

Kính gửi:

- UBND xã, phường, thị trấn…………………………..

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện (quận, thị xã)……..

- Sở Lao động – TB&XH tỉnh, TP………………………………………
Tôi tên là:……………………………….. Sinh năm:……………………………………..

Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………………………….

Tôi là………………….của liệt sỹ…………………………………………………………

Tôi làm đơn xin đề nghị được cấp lại bằng tổ quốc ghi công của liệt sỹ như sau:

1. Họ tên liệt sỹ: ……………………………….. ……..Sinh năm:……………………

Quê quán: .………………………………………………………………………………..

Nhập ngũ:…………………………………..; Hy sinh:…………………………………..

Số bằng TQGC …………………… Quyết định số:……………………..

Ngày tháng năm k ý quyết định……………………………………………

2. Họ tên liệt sỹ: ……………………………….. ……..Sinh năm:……………………
Quê quán: .………………………………………………………………………………..

Nhập ngũ:……………………………………..; Hy sinh:………………………………..

Số bằng TQGC …………………… Quyết định số:……………………..

Ngày tháng năm ký quyết định……………………………………………

Nguyên nhân đổi lại bằng TQGC:……………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………
Đề nghị các cấp xem xét giải quyết.
XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ (PHƯỜNG, TT) Người làm đơn

(Ký tên, ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản