Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Chia sẻ: tuhuy

Hướng dẫn cách viết đơn đề nghị chuyển công tác

Thể loại:

  Biểu mẫu - Văn bản  » Đơn từ

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị chuyển công tác

Download từ website T   Vấn Luật
   ư     – Công ty Bắc Việt Luật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đ Ơ N Đ Ề NGH Ị CHUY Ể N CÔNG TÁC

Kính gửi: ……………………………………………………

Tôi tên là:..................................................................................................
Sinh ngày:…………tháng………năm 19....
Quê quán:..................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:................................................................................
Trình độ học vấn:.....................................................................................
Trình độ chuyên môn:...............................................................................
Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:.....................
...................................................................................................................
Ngày, tháng, năm vào ngành:....................................................................
Quá trình công tác:....................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
…, ngày..... tháng.... năm....
Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn
- ……….. (Ký và ghi rõ họ tên)
- ………..


Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản