Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
144
lượt xem
14
download

Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

  1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THÚ Y Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y. Tên tôi là: ............................................................................................................ Ngày tháng năm sinh: ......................................................................................... Địa chỉ thường trú: ............................................................................................. Bằng cấp chuyên môn: ...................................................................................... Đã được Cục Thú y cấp Chứng chỉ hành nghề thú y: Sản xuất, kiểm nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y Thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, chế phẩm sinh học dùng trong thú y Tại Doanh nghiệp/Công ty: ................................................................................ .............................................................................................................................. Địa chỉ hành nghề: ............................................................................................. .............................................................................................................................. Số CCHN:………………………………………………………………........... Ngày cấp: ........................................................................................................... Nay đề nghị Quý Cục cấp gia hạn Chứng chỉ hành nghề trên. Gửi kèm Chứng chỉ hành nghề hết hạn. …….., ngày….tháng….năm 200x Người đứng đơn: ký (Ghi rõ họ tên) Mã số biểu mẫu: BM-02/CTY-11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản