MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Chia sẻ: tieulaubau

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đề nghị hòa giải tranh chấp lao động', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………, ngày…tháng….năm……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Kính gửi: Hội đồng hòa giải cơ sở/cơ quan Lao động – TB&XH

quận (huyện)….
1. Họ tên, địa chỉ, chức danh của người làm đơn.

2. Nội dung, tình tiết vụ tranh chấp lao động.

3. Các tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ tranh chấp lao động:

4. các yêu cầu, đề nghị Hội đồng hòa giải lao động cơ sở/hòa giải viên lao động
giải quyết.
Người lao động/người sử dụng lao động

(ký và ghi rõ họ tên chức danh)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản