Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
113
lượt xem
15
download

Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn đề nghị phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ trường cao đẳng nghề

  1. Mẫu số 3. Ban hành kèm theo Quyết định số 51/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ mẫu trường cao đẳng nghề TÊN TRƯỜNG… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ——— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /… ———————————— ……, ngày… tháng… năm 20… ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TRƯỜNG… Kính gửi: ……………… - Tên trường cao đẳng nghề: ................................................................................... - Tên giao dịch quốc tế: (nếu có) ............................................................................ - Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................................. - Địa chỉ cơ sở đào tạo hoặc chi nhánh (nếu có):.................................................... - Điện thoại:…………………; Fax:…………………… E-mail: ......................... - Ngày thành lập……………......... theo Quyết định số:……… ngày.................... Ngày… tháng… năm…Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/cá nhân sở hữu trường… đã quyết nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ của trường đã được phê duyệt theo Quyết định số… của..............................................................
  2. Trường…… đề nghị………… phê duyệt sửa đổi, bổ sung lần……. Điều lệ....... - Những nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung gồm: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. (Kèm theo 04 bản Điều lệ của trường) Trường………………………… đề nghị...............xem xét, phê duyệt./. Chủ tịch Hội đồng trường/Hội đồng quản trị/Cá nhân sở hữu trường (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản