Mẫu đơn đề nghị xác nhận tình trạng hôn nhân

Chia sẻ: khanhminhmk

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Mẫu số: ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN Kính gửi : Ủy ban nhân dân phường (xã, thị trấn).............................

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản