Mẫu đơn ly hôn

Chia sẻ: tuhuy

Mẫu đơn ly hôn

Thể loại:

  Biểu mẫu - Văn bản  » Đơn từ

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu đơn ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
ĐƠN XIN LY HÔN
Kính gửi: TÒA ÁN . . . . . . . . . . . . .Tôi tên: ...................................................................... năm sinh : .............................
CMND (Hộ chiếu) số: .................................................. ngày và nơi
cấp : ..............................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa chỉ liên
lạc) ..........................................................................................
Xin được ly hôn với: ................................................................ năm
sinh :...............................
CMND (Hộ chiếu) số:.................................................... ngày và nơi
cấp :...............................
Hiện cư trú: (ghi rõ địa
chỉ) ......................................................................................................
* Nội dung xin ly hôn: (A1)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
* Về con chung: (A2)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
* Về tài sản chung: (A3)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
................... Ngày ........... tháng........... năm........
Người làm đơn
(Ký tên - Ghi rõ họ và tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản