MẪU ĐƠN TỐ CÁO

Chia sẻ: siuquynh_1981

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU ĐƠN TỐ CÁO

Nội dung Text: MẪU ĐƠN TỐ CÁO

M29
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
.......... ngày tháng năm 200

ĐƠN TỐ CÁO

Kính gửi: .......................................................(1)Tên tôi
là: ....................................................................................................
Địa chỉ cư
trú :.............................................................................................
Tôi làm đơn này tố phạm luật
cáo hành vi vi pháp
của: .............................
....................................................................................(2)
Nay tôi đề nghị: .....................................................................................
(3)
.....................................................................................................
Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu
trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.


NGƯỜI TỐ CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)
–––––––––––––––––––––––––––––
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo.
(2) Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo.
(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người
có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản