Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện

Chia sẻ: den_huyenbi

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn tự nguyện cai nghiện ma túy và khai báo tình trạng nghiện Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 15/2004/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 12 tháng 11 năm 2004 của Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản