MẪU ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ

Chia sẻ: phuonghoangnho

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin bảo lưu kết quả

Nội dung Text: MẪU ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ

ĐƠN VỊ LIÊN KẾT:……… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH:…………………....... Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---ooo---ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ

Kính gởi: ……………………………………………………………….

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………
Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………..
Là sinh viên đang học năm thứ:…………….lớp:…………………………………..
Ngành:……………………………….thuộc trường:………………………………..
Nay tôi xin bảo lưu kết quả học tập đã tích lũy được ở văn bằng thứ nhất vào học
kỳ:……. ……………………năm học:……………
(kèm theo đơn xin chuyển điểm: giấy chứng nhận kết quả học tập, bảng điểm của
trường cũ)


STT MÔN HỌC SỐ TÍN CHỈ ĐIỂM GHI CHÚ
1.
2.
3.
4.
5.
…..


…………….., ngày…..tháng….năm….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ LIÊN KẾT Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
(ký tên, đóng dấu) (ký tên, đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản