Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc sở hữu tư nhân)

Chia sẻ: badkid

Nội dung xin phép xây dựng: Loại công trình: Diện tích xây dựng tầng trệt m2 Tổng diện tích sàn m2 Chiều cao Đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có): Địa chỉ: Điện thoại: Giấy phép hành nghề số: cấp ngày

Thể loại:

  Biểu mẫu - Văn bản  » Đơn từ

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Mẫu Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc sở hữu tư nhân)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..ngày….tháng….năm…….

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
(Công trình thuộc sở hữu tư nhân)

Xây dựng mới
Cải tạo sửa chữa

Kính gửi:......................................................................
1. Tên chủ đầu tư:....................................................................................................
- CMND số.....................cấp ngày........................................................................
- Địa chỉ thường trú:.......
- Số nhà:.........................Đường:..........................................................................
- Phường (xã).................Quận (huyện):..............................................................
- Tỉnh, thành phố:..................................................................................................
- Số điện thoại:.....................................................................................................
2. Địa điểm xây dựng:.............................................................................................
- Lô đất số:.....................Diện tích.................................................................m2
- Tại số nhà:...................Đường:..........................................................................
- Phường (xã).................Quận (huyện)...............................................................
- Tỉnh, thành phố:..................................................................................................
- Nguồn gốc đất:...................................................................................................
- Chứng chỉ quy hoạch số (nếu có)......................................................................
3. Nội dung xin phép xây dựng:..............................................................................
- Loại công trình:..................................................................................................
- Diện tích xây dựng tầng trệt........................................................................m2
- Tổng diện tích sàn........................................................................................m2
- Chiều cao............................................................................................................
4. Đơn vị hoặc người thiết kế (nếu có):..............................................................
- Địa chỉ:.........................Điện thoại:...................................................................
- Giấy phép hành nghề số:................................cấp ngày....................................
5. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có):..............................................
- Địa chỉ:.........................Điện thoại:...................................................................
- Giấy phép hành nghề số:................................cấp ngày....................................
6. Lời cam kết:
Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp; nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

……, ngày…..tháng…..năm…….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản