MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC

Chia sẻ: titihaudau

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn xin cấp lại chứng chỉ hành nghề y, dược', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN XIN CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC
Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Bình Phước
Tôi tên là: ............................................................................. Năm sinh: .............................

Chứng minh nhân dân số :……………… ; Số ĐT (cố định)………, Di động ......................

Địa chỉ thường trú : ............................................................... .............................................

Địa chỉ hành nghề :................................................................ .............................................

Bằng cấp chuyên môn: .......................................................... .............................................

Nơi cấp bằng: ........................................................................ Năm tốt nghiệp ....................

Đã được Sở Y tế cấp Chứng chỉ hành nghề: (chọn 1 loại hình hành nghề)Chứng chỉ hành nghề Giá trị từ ngày Giá trị đến ngày
 Dược __/___/____ __/___/____Y __/___/____ __/___/____ YHCT __/___/____ __/___/____Nay tôi làm đơn này đề nghị Sở Y tế tỉnh Bình Phước cấp chứng chỉ hành nghề cho
tôi với lý do:Chứng chỉ hành nghề Các giấy tờ kèm theo Gia hạn Phụ lục: 1, 4, 5 Hư hỏng, rách. Phụ lục: 5, 6 Thay đổi địa chỉ thường trú Phụ lục: 2, 5, 6 Bị mất Phụ lục: 3, 5 Khác……………….Thời gian hành nghề : Trong giờ , ngoài giờ

Đề nghị Sở Y tế Bình Phước xem xét, giải quyết.

Phụ lục: Các giấy tờ kèm theo đơn (tùy lý do xin cấp Chứng chỉ hành nghề)
1. Giấy chứng nhận sức khỏe từ tuyến huyện trở lên (cấp trong thời hạn 6 tháng, kể
từ ngày cấp) có dán ảnh và dấu giáp lai.

2. Bản sao hợp pháp văn bản chấp thuận việc thay đổi địa chỉ thường trú của cơ
quan có thẩm quyền đối với trường hợp thay đổi địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký
hành nghề.

3.Giấy báo mất Chứng chỉ hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp xã
phường nơi người đó bị mất Chứng chỉ hành nghề.

4. Bản sao chứng chỉ hành nghề đã cấp;

5. 02 ảnh 4cm x 6cm (ghi rõ họ tên mặt sau);

6. Bản chính chứng chỉ hành nghề đã được cấp.
..................., ngày___tháng___năm 20__

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản