Mẫu đơn xin giao đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Chia sẻ: nntrung88

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN GIAO ĐẤT1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi2:- Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn................... - Ủy ban nhân

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản