Mẫu đơn xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Chia sẻ: huyenmy2204

Biể mẫu tham khảo do nhà nước quy định

Nội dung Text: Mẫu đơn xin giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….Ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Ở NHÀ CHUNG CƯ

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân Thành phố…………………

Tôi tên là (viết bằng chữ in hoa):………………..Năm sinh: .............................................
CMND (hoặc.........................................) số:…….cấp ngày:………./……../.....................
Hộ khẩu thường trú số ..........................Đường ..................................................................
Phường (xã, thị trấn) .............................Quận (huyện): ......................................................
- Tên vợ (chồng) là:...........................Năm sinh: .............................................................
CMND (hoặc.........................................) số……..cấp ngày:……../…….../ .......................
Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở:
- Nhà số: ............................................Đường ..................................................................
- Số nhà cũ (nếu có): .........................Đường ..................................................................
Phường (xã,thị trấn): .............................Quận (huyện): ......................................................
Hồ sơ đính kèm bao gồm:
01.........................................................................................................................................
02.........................................................................................................................................
Ý kiến trình bày thêm (nếu có):
.............................................................................................................................................
Tôi cam kết những lời khai trên và các giấy tờ kèm theo là đúng sự thật, và chịu
hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Đồng thời tôi xin cam kết thực hiện đúng các qui
định về QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ Ở CHUNG TẠI ĐÔ THỊ.Ngày……..tháng…….năm……….
Người đứng đơn ký tên
(nếu là tổ chức thì do thủ trưởng ký tên, đóng dấu)
Họ và tên:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản