Mẫu đơn xin học hè

Chia sẻ: hoang_minhnguyet

Tài liệu tham khảo Mẫu đơn xin học hè

Nội dung Text: Mẫu đơn xin học hè

 

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------- ĐƠN XIN HỌC HÈ Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường …………… Đồng kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp ………………. Tên tôi là: ……………….., là phụ huynh của cháu ………………- học sinh lớp 4N. Tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám hiệu Trường và Cô giáo chủ nhiệm lớp cho cháu được tham gia học hè tại Trường. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn. Hà nội, ngày 26 tháng 07 năm 2010 Phụ huynh học sinh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản