MẪU "ĐƠN XIN HỌC, THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE"

Chia sẻ: nguyenquocvinh

Kính gởi : SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tôi là :.......................................................................Quốc tịch ....................................... Sinh ngày :................................................. tháng ..........................................năm ......... Nguyên quán :................................................................................................................... Nơi đăng kí nhân khẩu thường trú :............................................................................. Nới cư trú :....................................................................................................................... Đơn vị công tác :..................................................................................................................

Nội dung Text: MẪU "ĐƠN XIN HỌC, THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE"

CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ạ:
ĐƠN XIN HỌC , THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE
Kính gởi : SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTôi là :.......................................................................Quốc tịch .......................................
Sinh ngày :................................................. tháng ..........................................năm .........
Nguyên quán :...................................................................................................................
Nơi đăng kí nhân khẩu thường trú :.............................................................................
Nới cư trú :.......................................................................................................................
Đơn vị công tác :...............................................................................................................
Số CMND :........................ cấp ngày................................tháng ............năm ...............
Tại :....................................................................................................................................
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng .................................................Số............................
Do........................................ cấp ngày..................................... tháng.......... năm ...........
Đề nghị cho tôi học , thi, lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Hạng
Xin gởi kèm theo :
• 01 Giấy chứng nhân sức khỏe
• 05 ảnh màu 3× 4 ( thi hai bánh ) ; 10 ảnh màu 3× 4 ( thi bốn bánh hạng
B,C,D,E)
• Bản photocopy chứng minh nhân dân ( sao y bản chính )
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật , nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm
Ngày tháng năm
Người làm đơn
( Ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản