MẪU "ĐƠN XIN HỌC, THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE"

Chia sẻ: nguyenquocvinh

Kính gởi : SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tôi là :.......................................................................Quốc tịch ....................................... Sinh ngày :................................................. tháng ..........................................năm ......... Nguyên quán :................................................................................................................... Nơi đăng kí nhân khẩu thường trú :............................................................................. Nới cư trú :....................................................................................................................... Đơn vị công tác :..................................................................................................................

Nội dung Text: MẪU "ĐƠN XIN HỌC, THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE"

 

  1. CỘNG HÀO XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ạ: ĐƠN XIN HỌC , THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE Kính gởi : SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tôi là :.......................................................................Quốc tịch ....................................... Sinh ngày :................................................. tháng ..........................................năm ......... Nguyên quán :................................................................................................................... Nơi đăng kí nhân khẩu thường trú :............................................................................. Nới cư trú :....................................................................................................................... Đơn vị công tác :............................................................................................................... Số CMND :........................ cấp ngày................................tháng ............năm ............... Tại :.................................................................................................................................... Hiện đã có giấy phép lái xe hạng .................................................Số............................ Do........................................ cấp ngày..................................... tháng.......... năm ........... Đề nghị cho tôi học , thi, lấy giấy phép lái xe cơ giới đường bộ Hạng Xin gởi kèm theo : • 01 Giấy chứng nhân sức khỏe • 05 ảnh màu 3× 4 ( thi hai bánh ) ; 10 ảnh màu 3× 4 ( thi bốn bánh hạng B,C,D,E) • Bản photocopy chứng minh nhân dân ( sao y bản chính ) Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật , nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Ngày tháng năm Người làm đơn ( Ký và ghi rõ họ tên)
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản