MẪU "ĐƠN XIN HỌC, THI LẤY GIẤY PHÉP LÁI XE"

Chia sẻ: nguyenquocvinh

Kính gởi : SỞ GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tôi là :.......................................................................Quốc tịch ....................................... Sinh ngày :................................................. tháng ..........................................năm ......... Nguyên quán :................................................................................................................... Nơi đăng kí nhân khẩu thường trú :............................................................................. Nới cư trú :....................................................................................................................... Đơn vị công tác :..................................................................................................................

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản