MẪU ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

Chia sẻ: tieulaubau

Tài liệu tham khảo Mẫu số 02/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT, mẫu đơn xin hưởng chính sách hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học cơ sở (dùng cho học sinh là người tàn tật)

Nội dung Text: MẪU ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

(Mẫu số 02/BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHỔ CẬP

GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ

(dùng cho học sinh là người tàn tật)
Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ( phường, thị trấn)……………………

- Trường:………………………………………………………………

- Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện……………………

Tôi tên là (1):………………………Nam, nữ; Sinh ngày…...tháng……năm…………

Nguyên quán:………………………………………………………………………

Hiện có hộ khẩu thường trú tại (2)…………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Có con (hoặc bản thân) tên là: ……………………………………………………

Là đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ (3):……………………………………
………………………………………………………………………………………

Hiện đang học tại lớp:……………trường……………………khóa học…………

Căn cứ vào Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính
phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét giải quyết chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập
giáo dục trung học cơ sở theo quy định và chế độ hiện hành./.
……, ngày…..tháng…...năm ………

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)
………, ngày…..tháng…….năm……… …………, ngày…..tháng…….năm………

Xác nhận của trạm y tế xã Xác nhận của UBND cấp xã

(Đối với đối tượng người tàn tật) Học sinh:………………………

(Ký tên và đóng dấu) ..………………………………

đúng là đối tượng:……………

như đã trình bày trong đơn./.

(Ký tên và đóng dấu)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản