Mẫu đơn xin khai thác, sử dụng tài liệu

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
203
lượt xem
27
download

Mẫu đơn xin khai thác, sử dụng tài liệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin khai thác, sử dụng tài liệu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin khai thác, sử dụng tài liệu

  1. BM-PVĐG-01 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc đơn xin khai thác, sử dụng tài liệu Kính gửi: ……………............................................………………………. Họ và tên độc giả:……………………………………………………….….……. Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………..……… Quốc tịch: …………………………………………………..…..………………… Số Chứng minh thư/Số hộ chiếu, visa: ……………………...……………… ……………………………………………………………………….………………. Cơ quan công tác: ……………………..........................................……………… ……………………………………………………………………….………………. Địa chỉ liên hệ:………………………………………..……..…...………………. ………………………………………………………………..…..……………….… Số điện thoại: ………………………………………..……...…………….……… Mục đích khai thác, sử dụng tài liệu: ……………………….………………… ………………………………………………………………………………….……. Đề tài nghiên cứu: ………………………………………….……………….…… ………………………………………………………………………………….……. Thời gian nghiên cứu: ……………………………………..……………….…… Tôi xin cam đoan thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan lưu trữ và những quy định của pháp luật hiện hành về bảo vệ, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ. ...................., ngày …… tháng …… năm ………… XÉT DUYỆT CỦA TRUNG TÂM Người làm đơn (ký, họ và tên)
Đồng bộ tài khoản