mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
201
lượt xem
38
download

mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: mẫu đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật

  1. CÔNG TY ……………... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: ………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tel: ……………………… Fax: ……………………. Email: .............................. ............, ngày tháng năm 200 .. Số: ………/ …… Mẫu 2 – KDĐV đơn xin kiểm dịch nhập khẩu sản phẩm động vật Kính gửi: Cục Thú y Căn cứ nhu cầu sản xuất, kinh doanh của Công ty, Giám đốc Công ty ………………………………………….đề nghị Cục Thú y cho phép Công ty được kiểm dịch nhập khẩu lô hàng sau: Số lượng Nước STT Tên hàng Cửa khẩu nhập (tấn) xuất xứ Tổng số - Từ Công ty:…………………................….………………….…….......... Địa chỉ: ..................................................................................................... …............................................................................................................... ………………………….………………………………………..……… - Thời gian thực hiện:…………………………….……………...…........... - Mục đích sử dụng: ...................……………………………..................... - Các giấy tờ có liên quan kèm theo: ...………………………................... ..............................……………………….………………………............ Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm Pháp luật về Thú y. CÔNG TY ……………….. Giám đốc (Ký tên, đóng dấu) 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản