Mẫu đơn xin thuê đất

Chia sẻ: badkid

Cam kết: Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn; Các cam kết khác

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thuê đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ:
UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương)

(Trích lục bản đồ địa chính khu đất)

1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:............................................................
2. Quyết định (giấy phép) thành lập:........................................................................
3. Địa chỉ:....................................................................Điện thoại:............................
4. Vị trí khu đất xin thuê:...........................................................................................
5. Diện tích thuê:........................................................................................................
6. Thời hạn thuê:........................................................................................................
7. Mục đích sử dụng:.................................................................................................
8. Cam kết:
− Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật
đất đai;
− Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn;
− Các cam kết khác (nếu có)…


Tổ chức (hoặc cá nhân) thuê đất
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản