Mẫu đơn xin thuê đất Mẫu số 04/ĐĐ

Chia sẻ: jindo2000

Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin thuê đất; Mẫu số 04/ĐĐ (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản