Mẫu đơn xin thuê đất Mẫu số 04/ĐĐ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
351
lượt xem
40
download

Mẫu đơn xin thuê đất Mẫu số 04/ĐĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo của Bộ tài nguyên và môi trường Mẫu đơn xin thuê đất; Mẫu số 04/ĐĐ (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin thuê đất Mẫu số 04/ĐĐ

  1. Mẫu đơn xin thuê đất Mẫu số 04/ĐĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT (Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương)..... ......................................................................................................... 1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*:........................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Địa chỉ trụ sở chính:................................................................................................... 3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:…................. 4. Địa điểm khu đất xin thuê:......................................................................................... 5. Diện tích xin thuê (m2):............................................................................................. 6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................…............. 7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................ 8. Phương thức trả tiền thuê đất:.................................................................................... 9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn; Các cam kết khác (nếu có)......................................................................................... ........................................................................................................................................ ..., ngày ... tháng ... năm ... Người xin thuê đất (Ký, ghi rõ họ tên, nếu tổ chức thì phải đóng dấu) * Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập và số quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì ghi họ và tên, quốc tịch, số và ngày, nơi cấp hộ chiếu.
Đồng bộ tài khoản